Google AdWords

Ukoliko imate određeno pitanje, odgovor ćete sigurno pronaći na Google-u. Upravo zbog toga Google predstavlja najveći svjetski pretraživač, nezaobilazan u pretragama skoro svih ljudi. Poražavajuća je činjenica da samo 10% ljudi rezultat svoje pretrage traže na stranicama nakon prve. Pozicionirajte svoju kompaniju kao prvu i predstavite se populaciji širom interneta.

Pored Google Search-a, Vašu kompaniju, usluge i/li proizvode možete predstaviti i oglasima na drugim web stranicama. Preciznim targetiranjem bannere možete usmjeriti određenim skupinama ljudi za koje smatrate da bi mogli biti Vaši potencijalni klijenti.

Najveća prednost Google oglašavanja su momentalni rezultati i kontrola troškova. Kampanju u svakom trenutku možete korigovati, zaustaviti, kao i povećati ili smanjiti budžet.

Google, kao najveći svjetski pretraživač pokriva gotovo 70% svih svjetskih pretraživanja.